ALGUNS TEMES DEL CURS D'INTERPRETACIÓ DE CANÇONS

Avui s'ha dut a terme una noca edició del Curs d'Interpretació de Cançons que s'ha dut a terme a l'Espai Luthier de Barcelona.

El curs ha estat impartit per en Jordi Muixí. El progrés de tots els participants ha estat excel·lent i tots han demanat ja una nova edició del curs. Des de dimarts començarem a treballar perquè es pugui dur a terme ben aviat.

Us deixem una imatge d'alguns dels temes que s'han interpretat:

MOSTRA DEL CURS DE LECTURA EN VEU ALTA: COM RECITAR UN POEMA

Avui a les 18h ha tingut lloc la mostra del Curs de Lectura en Veu Alta que Èvic Formació ha impartit a la Biblioteca Joan Maragall de Sant Gervasi, organitzat conjuntament amb el Centre Cívic Vil·la Florida. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes del Centre Cívic. Durant 4 dies del mes d'abril els participants al curs han estat treballant com personalitzar i implicar-se amb un poema a l'hora de llegir-lo en veu alta.

Us deixem una imatge del darrer assaig previ a l'acte.

 

L'APRENENTATGE DE LLENGÜES

El Departament d'Ensenyament acull la presentació d'un llibre sobre l'aprenentatge de llengües en un model educatiu plurilingüe

 
  • El llibre està coordinat per Mònica Pereña, subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme del Departament

 

El Departament d'Ensenyament ha acollit la presentació del llibre Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe, coordinat per Mònica Pereña, subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme del Departament. El llibre presenta,  a través de diversos capítols escrits per persones lligades a l’àmbit educatiu i lingüístic, les metodologies i estratègies per ensenyar i aprendre des d’un enfocament plurilingüe i intercultural  i per a la pràctica docent.
 
S’hi analitza la gestió de la diversitat lingüística i el seu paper en el model d’escola catalana, a través del el tractament integrat de les llengües i els continguts fent èmfasi en programes com el d’immersió lingüística, l’ensenyament de les llengües estrangeres des de les àrees o les matèries o l’acollida lingüística de l’alumnat de procedència estrangera, entre d’altres.
 
El llibre posa de manifest que l’educació plurilingüe ajuda a conformar un model educatiu que fa possible que tots els alumnes, de qualsevol procedència, puguin desenvolupar la competència plurilingüe a partir de  les llengües que s’aprenen a l’escola i les pròpies.
 
A la presentació hi han participat, a banda de la coordinadora del llibre Mònica Pereña; el president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font; la  secretària General del Departament d'Ensenyament, M. Jesús Mier; i el president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo.

UNITAT PER DETECTAR L'AUTISME

Es crea al Baix Empordà una unitat per detectar de manera precoç els casos d'autisme i fer-ne un seguiment integral

  • Serà la segona unitat funcional del Trastorn de l’Espectre Autista de la demarcació, després que al 2013 se’n posés en marxa una al Gironès a mode de prova pilot
  • En quatre anys s’han valorat 83 infants amb sospita d’autisme, als quals s’ha pogut fer un seguiment coordinat per professionals dels departaments d’Ensenyament, Salut i Treball, Afers Socials i Famílies

El trastorn de l’espectre autista (TEA) es caracteritza per un desenvolupament marcadament anormal o deficient de la interacció i de la comunicació social, així com per la presència d’un repertori extremament restringit d’activitats i interessos. Aquestes manifestacions poden variar molt en funció del grau de desenvolupament i de l’edat de la criatura, però sempre estan presents en el diagnòstic d’autisme.

 
La detecció precoç permet fer la valoració de l’infant amb un alt risc de patir TEA i iniciar les intervencions més adequades per al tractament de les seves dificultats. És important que aquesta detecció es faci tan aviat com sigui possible. Amb l’objectiu de detectar quan abans millor els casos de TEA i davant la necessitat que hi hagués un consens entre professionals dels diferents serveis (sanitaris, socials i educatius), al gener de 2013 es va posar en marxa la Unitat Funcional de TEA al Gironès. Aquesta unitat va néixer en el marc del Pla d’atenció integral de les persones amb trastorn de l’espectre autista, impulsat per la Generalitat de Catalunya l’any 2013, que preveia crear unitats funcionals arreu del territori a mode de prova pilot, una de les quals va ser la del Gironès. En aquestes unitats funcionals hi participen conjuntament professionals del Departament de Salut, d'Ensenyament i d’Afers Socials i Famílies, amb l’objectiu de coordinar esforços per facilitar la cohesió i complementarietat entre els diversos serveis de què disposa la Generalitat per donar resposta a les necessitats educatives, terapèutiques i socials d’aquesta població.
 
Des que es va posar en marxa la Unitat Funcional del Gironès s’han valorat 83 casos nous d’autisme, la majoria d’entre 2 i 7 anys. La prova pilot a nivell de Catalunya va permetre que el 57% dels casos valorats obtinguessin el primer diagnòstic de certesa en menys de 60 dies de la primera visita.
 
Normalment la primera sospita arriba de l’entorn escolar i/o familiar, dels professionals del centre d’atenció primària o dels serveis socials. A partir d’aquesta primera alarma, des dels Centres de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) i dels Centres de Salut Mental Infantil I Juvenil (CSMIJ) es fa el diagnòstic amb el suport del neuropediatre i de l’equip assistencial psicopedagògic. En cas que es confirmi la sospita de TEA, intervé la Unitat Funcional que coordina una avaluació de les necessitats de l’infant d’una manera integral i elabora un Pla d’Atenció Integral que inclou les actuacions en l’àmbit sanitari, educatiu, social, laboral i residencial.
 
Des dels CDIAP i els CSMIJ es fa l’atenció terapèutica i psicoeducativa als pacients i a les seves famílies, mentre que des de l’escola s’ofereix una atenció educativa tenint en compte les necessitats específiques de cada alumne. També es dóna suport als mestres en l’aplicació d’estratègies per afavorir l’aprenentatge i l’adaptació de l’infant al medi escolar.
 
Des de la xarxa educativa participen a la Unitat Funcional un professional de la Inspecció, dels Serveis Educatius Generals EAP (equips d’assessorament psicopedagògic) i Serveis Educatius Específics CRETDIC (centre de recursos per l’alumnat amb Trastorns del desenvolupament i conducta), amb la col·laboració puntual de mestres i professors de secundària quan es requereix. El progressiu augment del número de nens diagnosticats amb TEA ha propiciat també un increment d'alumnat amb aquest diagnòstic a totes les escoles.
 
El Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn de l’espectre autista
El Pla d’atenció integral a les persones amb TEA, del Pla director de salut mental i addiccions, vol establir un circuit eficaç de detecció, valoració, derivació i intervenció amb els recursos comunitaris existents. És a dir, crear un marc comú d’actuació que faciliti la cohesió entre els diversos departaments i el desenvolupament d’estratègies comunes basades en la formació integrada i la transmissió de coneixement entre els diversos dispositius i professionals que interactuen en l’atenció a les persones amb TEA i les seves famílies.
 
El trastorn de l’espectre autista (TEA)
El TEA inclou l’autisme, el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat, l’autisme atípic, el trastorn desintegratiu infantil o síndrome de Heller, la síndrome d’Asperger i la síndrome de Rett. Actualment, les xifres internacionals de persones que podrien estar afectades per un d’aquests trastorns oscil·len entre 60 i més de 100 per 10.000 habitants en el TEA i entre 20 i 40 per 10.000 habitants en l’autisme.
 
El TEA pot estar associat a qualsevol nivell de capacitat intel·lectual i d’aprenentatge. Oscil·la entre problemes molt subtils de comprensió o de limitació de la funció social i discapacitats molt greus. En alguns dels casos es fa un diagnòstic associat de discapacitat intel·lectual, que pot ser des de moderada fins a profunda. A vegades les persones afectades poden tenir habilitats especials. També poden mostrar alteracions del comportament, alteracions emocionals, irregularitats de la ingesta alimentària, alteracions del son i conductes autolesives.

Pàgines