Per què millorar la nostra veu comporta tant de temps?

 

 En la majoria de casos, a partir dels 8 mesos de vida comença un procès de "domesticació" de les persones. Li diem educació, però en realitat el que   estem fent és entrenar i en ocasions obligar als menuts a comportar-se tal i com els adults els hi diem. 

 Si podeu recordar un nadó plorant, sabreu que poden emetre so de qualitat i durant hores seguides, sense malmetre el seu   aparell fonador.

 Però quan comença aquest procés de "domesticació" deixem de comportar-nos en llibertat i iniciem un bloqueig corporal com   a conseqüència de la   lluita entre allò que volem fer i allò que ens diuen que hem de fer. Aquest bloqueig corporal ens acompanyarà la     resta dels nostres dies.

  Per emetre so de qualitat, al nostre cos no hi pot haver ni una engruna de tensió. Ningú concep tocar qualsevol instrument de manera   tensa. L'instrument no sonaria. La veu és el nostre instrument per comunicar-nos, per tant necessitem que al nostre cos no hi hagi ni   una engruna de tensió. Malauradament totes les tensions i bloquejos que hem anat adquirint al llarg dels anys amb els seus   conseqüents hàbits de comportament, faran que quan decidim prendre acció per corregir i sanar els nostres problemes vocals,   haguem de contrarestar molts anys de mals hàbits de comportament.

 Per què millorar la veu comporta tant de temps? Perquè hi ha diversos aspectes que hem de treballar:

  1.  Cal canviar l'hàbit de comportament a l'hora d'emetre so. El procés de creació del so és físic.
  2. Els bloquejos han fet que adquirim mals hàbits corporals. Per tant, el primer que haurem de fer serà treballar el cos per tal d'aliniar-lo i corregir-lo a nivell postural.
  3. Cal prendre consciència d'on som i on volem anar. Calen exercicis d'atenció.
  4. Calen exercicis pràctics per tal d'anar desenvolupant els diversos aspectes que faran millorar la nostra creació vocal de manera sana. 
  5. Cal la repetició d'aquests exercicis per activar-nos cognitivament, i així canviar els nostres hàbits de comportament.
  6. Cal contrarestar la pràctica negativa que hem estat duent a terme durant tants anys.
  7. Cal deshinibir-nos. La llibertat i empoderament que ens proporciona el correcte treball corporal i vocal, ens inhibeix perquè no el reconeixem. Pensem que qui emet un so sà i poderós no som nosaltres, perquè ens han educat en la repressió i la culpabilitat. No ens creiem possibles d'emetre un so tant brillant, no el reconeixem com a nostre. Ens resulta fictici. 
  8. Hem de descomposar un complexe de comportament.
  9. Hem de fer consciència en tot moment.
  10. Cal implementar la successiva automatització física a l'hora d'emetre so. 

Aquest ha estat un breu resum d'aquests motius que dificulten el canvi vocal. En realitat els motius són molts més i més complexos.

Durant les formacions anem acostumant el nostre cos al nou hàbit de comportament, fins que el reconeixem com a nostre. A partir d'aquí el procés augmenta en velocitat. Però com passa amb qualsevol instrument, i tenint en compte que el procés de creació del so és físic, necessitarem entrenament constant per mantenir el nostre cos en forma.