Els nostres cursos i entrenaments al món empresarial es confeccionen per donar eines que propiciïn una idònia comunicació, una bona emissió del missatge i sobretot que transmetin allò que tota empresa necessita: confiança, seguretat i capacitat de convicció.

Alguns dels objectius principals d’aquests cursos són:

     
  • Donar l'entrenament adequat i de qualitat, de cadascuna de les respectives disciplines o modalitats.
  • Proporcionar els recursos necessaris per desenvolupar-los i incorporar-los amb naturalitat en l'àmbit professional i personal.
  • Aportar als participants els coneixements necessaris per facilitar-lis l'èxit i la satisfacció en la totalitat dels seus objectius.
  • Desenvolupar tècniques corporals i vocals perquè l'assistent aconsegueixi donar a les seves intervencions la contundència i capacitat de convicció desitjades.
  • En el cas de la veu, per damunt de tot, educar i prevenir, en lloc de rehabilitar. D’aquesta manera, s’evitaran baixes laborals dels treballadors per malalties derivades d'un mal ús de l'aparell fonador.
 

Per facilitar la mobilitat dels participants ÈVIC organitza els cursos de formació i els entrenaments personals In Company, és a dir, a la seu de la part contractant. Els cursos s'imparteixen tant arreu de l'estat espanyol com a l'estranger, i en tres idiomes: català, castellà i anglès

ÈVIC també organitza jornades de "Team Building" i proposa per aquestes jornades les següents activitats de formació artística: 
 
INTERPRETACIÓ TEATRAL. A partir de diferents tècniques i els seus exercicis, es treballa l'individu per tal que afronti amb èxit el fet teatral. Aquest treball previ es veurà reflectit en la totalitat de les altres activitats que estan encaminades a una presentació final. 
 
ESTUDI PRÀCTIC D'ESCENES. Aplicació de les tècniques d'interpretació teatral a diferents escenes del repertori teatral universal que seran objecte d'una presentació final. 
 
CANT. Desplegament d'exercicis de tècnica de cant amb aplicació final a una partitura. 

 
INTERPRETACIÓ DE CANÇONS. L'objectiu principal d'aquesta activitat apunta a trobar l'autèntic "jo" de l'individu en cada situació requerida, utilitzant personalitzacions, substitucions, localitzacions i memòries, per tal d'aconseguir un treball versemblant i honest amb l'intèrpret que donarà per tant credibilitat a la totalitat de la interpretació. Inclou presentació final.
 
 
DANSA. Classes de dansa amb la possibilitat de treballar diferents tècniques segons quina sigui la destinació final de les activitats de Team Building. Aquestes tècniques poden ser: Lynn Simonson Technique, Jazz, Clàssic, Floor-Barre, Claqué, Musical Theatre Dance... 
 
TEATRE MUSICAL. Creació d'un mini espectacle de teatre musical on es treballaran les diferents disciplines implícites: Interpretació, Cant i Dansa. 
 
COMBAT D'ESCENA. Curs on es desenvolupen diferents tipus de lluita d'escena amb una presentació final del treball. 
 
 
CLOWN. Curs que treballa diferents tècniques i recursos de clown amb una presentació final. 
 
TÈCNIQUES CORPORALS. Diverses tècniques corporals (Ioga, Tai-xi, Qi-gong, Pilates...) que desenvolupen diferents aspectes de l'ésser humà, tant a nivell físic com emocional. Aquestes poden ser treballades en grup o individualment, amb un guia o amb un terapeuta.
 
 

Els nostres cursos s’ofereixen també a nivell particular. Aquell individu que estigui interessat en alguna de les nostres formacions, tant es pot inscriure a cursos en grup com sol·licitar entrenaments individuals. Cursos en Català, Castellà i Anglès.

Arran del Pla Bolonya els estudiants han de dur a terme presentacions dels seus treballs d’investigació. Èvic ha dut a terme una adaptació dels seus cursos a les diferents necessitats d’aquest col·lectiu i s’ajusta a uns preus molt competitius per tal que els motius financers no siguin un impediment per a realitzar-los.