FUNCIONALITAT

L'instrument de l'individu en relació a la utilització de la veu és el seu propi cos. I, no és sense la correcte utilització de l'un que podrà dur a terme satisfactòriament l'altre. En aquest procés de posada a punt i alliberament del cos optimitzarem l'instrument vocal i tota la musculatura que intervé en el procés de creació del so. Els cursos d'ÈVIC permeten cobrir professionalment i amb èxit jornades laborals que en ocasions poden arribar fins a les dotze hores o més. 
 
La contundència d'una veu treballada incideix de manera convincent en l'interlocutor. Li transmet confiança i seguretat donant alhora una imatge de professionalitat. Contràriament, el dubte en la parla resta credibilitat al discurs. La inseguretat, la por al fracàs, el sentiment d'inquietud, el neguit i la commoció psicofisiològica davant un públic debilita les facultats del ponent. Aquests aspectes es veuran reflectits en el cos i la veu, afectant automàticament al resultat desitjat. Un bon coneixement físic i vocal esvairà aquests i d'altres aspectes negatius i proporcionarà la seguretat necessària per desenvolupar la nostra activitat amb contundència i capacitat de convicció. 


OBJECTIUS

Alguns dels objectius principals daquests cursos són:
 • Donar l'entrenament adequat i de qualitat, de cadascuna de les respectives disciplines o modalitats.
 • Proporcionar els recursos necessaris per desenvolupar-los i incorporar-los amb naturalitat en l'àmbit professional i personal.
 • Aportar al participant els coneixements necessaris per facilitar-li l'èxit i la satisfacció en la totalitat dels seus objectius.
 • Desenvolupar tècniques corporals i vocals perquè l'assistent aconsegueixi donar a les seves intervencions la contundència i capacitat de convicció desitjades.
 • Per damunt de tot, educar i prevenir, en lloc de rehabilitar. Daquesta manera, sevitaran baixes laborals dels treballadors per malalties derivades d'un mal ús de l'aparell fonador.


A QUI ENS DIRIGIM?

L'entrenament que ÈVIC facilita és per a totes aquelles persones que facin de la seva veu una eina de treball. I en definitiva, és per a tots aquells que vulguin emetre un so nítid i sa a fi de millorar-ne la qualitat i prevenir possibles lesions. 

CONTINGUTS

 • Informació i entrenament sobre el funcionament de la veu, i també del cos en relació a aquesta.
 • La importància de la col·locació corporal en la producció del so.
 • El llenguatge no verbal en relació als objectius del nostre discurs.
 • La respiració. La inspiració i l'espiració, així com la diferent musculatura que intervé en aquest procés. La durada.
 • El suport de la veu.
 • El moviment de l'aire. La fluïdesa i continuïtat del so.
 • El paladar tou i els ressonadors.
 • El text. La velocitat, el volum, la claredat.
 • La dicció.
 • La varietat en el discurs. El registre.
 • La connexió i la llibertat personal.


METODOLOGIA

Els cursos es basen en exercicis pràctics on es treballen els diferents aspectes de la tècnica vocal detallats en els continguts. A continuació, els conceptes s'aplicaran a un text i tot seguit es simularà l'activitat a desenvolupar pel participant. 


CURSOS I NIVELLS

ÈVIC estructura els seus cursos de veu en tres nivells: 
 • VEU I      Bàsic
 • VEU II     Mitjà
 • VEU III    Avançat
 
Tenint la VEU com a eix central de la formació, ÈVIC també ofereix la possibilitat de treballar separadament les disciplines implícites en aquests cursos, d'acord amb les necessitats dels participants. Aquestes disciplines implícites són:
 • Col·locació corporal
 • Dicció (catalana castellana i anglesa)
 • Tècniques teatrals aplicades.
 
ÈVIC també ofereix cursos a mida centrant la formació en aquelles disciplines més emprades en cada col·lectiu. De la mateixa manera, proporcionem entrenament personalitzat en funció de les diferents necessitats de cada individu.Coaching en tècnica vocal per a:
 • Polítics
 • Directius
 • Portaveus
 • Advocats
 • Periodistes
 • Docents
 • Actors
 • Comercials


IDIOMES

Tots els cursos poden ser impartits en Català, Castellà i Anglès