Més classes per videoconferència!!!!!

Avui estem fent més classes per videoconferència. Les d'avui són de dicció anglesa. Els sons en cada
llengua s'articulen a llocs diferents. No es tracta d'intentar escoltar com sona i repetir-ho, sinó saber on
s'articula cada so. Contacta'ns si vols aprofitar el temps de confinació!!! :-)