INTENSIU GENER per videoconferència (16 hores): 21 i 22 de gener de 10h a 20h Preu: 350€ Membres Club Èvic: 315€ Màxim 10 places.
INTENSIU FEBRER (16 hores): 04 i 05 de febrer del 2023 de 10h a 20h Preu: 350€ Membres Club Èvic: 315€ Màxim 10 places. CURS PER VIDEOCONFERÈNCIA.

Consultar pressupostos

 • Perdre la por a parlar en públic
 • Agafar confiança i seguretat
 • Obtindre credibilitat i capacitat de convicció
 • Oferir un discurs àgil
 • Dominar els recursos formals
 • Donar una imatge professional
 • Conèixer el funcionament de la veu, i del cos en relació a aquesta, per a fer-ne un ús propici
 • Parlar amb claredat, nitidesa i amb el volum adequat
 • Evitar lesions derivades d’un mal ús del nostre aparell fonador
 • Produir so de qualitat
 • Reconèixer la correcte fonètica de l’idioma a emprar i perfeccionar la dicció de cada participant
 • Col·locació postural. El llenguatge no verbal
 • El discurs: Estructura i confecció
 • La veu
 • La dicció
 • Com presentar-se a sí mateix
 • Com introduir a un conferenciant
 • Discursos amb el suport d’una pantalla
 • El funcionament de la veu
 • La col·locació corporal
 • La respiració. La inspiració i l’espiració. Treball de la diferent musculatura que intervé en aquest procés
 • El suport de la veu. La musculatura abdominal, intercostal i el diafragma
 • El moviment de l’aire. La fluïdesa i la continuïtat del so
 • El paladar tou i els ressonadors
 • El discurs: La velocitat, el volum i la claredat
 • La dicció
 • Exercicis de propiocepció de l’aparell articulatori i d’agilització del mateix
 • Exercicis d’articulació
 • Treball sobre els principals fonemes de l’idioma a emprar que poden resultar conflictius

Curs absolutament pràctic d’intervencions davant d’una audiència. Es detectaran els punts febles de cada participant simulant les activitats que hauran de desenvolupar en el seu àmbit professional. A continuació s’elaboraran separadament diferents disciplines implícites en l’art de l’oratòria i s’aplicaran de nou a una intervenció amb els conseqüents anàlisis de millores dutes a terme. A més, es treballaran els diferents aspectes de la tècnica vocal detallats en els continguts. Detectarem també les principals dificultats del participant pel que fa a la dicció. Es treballaran aquests sons analitzant on s’articulen. Repetició dels sons amb diferents vocals i consonants i en diferents posicions dins d’una paraula. Aplicació a una frase, a un text i finalment en la pràctica d’un discurs.

Jordi Muixí i Gès.

Inscriure’s a aquest curs