CURS INTENSIU D'INTERPRETACIÓ DE CANÇONS JULIOL17

Aquest curs dona les eines per personalitzar la interpretació d'una cançó.

A més, als participants docents se´ls hi donarà les eines per tal que puguin desenvolupar l'activitat a l'aula amb els seus alumnes.

més, als docents se'ls facilitarà una guia per tal que puguin desenvolupar l'activitat a l'aula amb els seus alumnes.

Pàgines