Amb el Reconeixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURS TRIMESTRAL TARDOR 2024 (22h lectives): dimecres de 18 a 20h del 02 d'octubre a l'11 de desembre. PREU: 432€ MEMBRES DEL CLUB ÈVIC i DOCENTS: 390€. Per videoconferència.
CURS TRIMESTRAL HIVERN 2025 (22 hores): dimarts de 20 a 22h. del 08 de gener al 19 de març. Preu: 432€. Membres Club Èvic i Docents: 390€. CURS PER VIDEOCONFERÈNCIA.
CURS TRIMESTRAL PRIMAVERA 2025 (22 hores lectives): Els dimecres de 18 a 20h, del 02 d'abril al 18 de juny del 2025. Preu: 429€. Membres Club Èvic i Docents: 390€. CURS PER VIDEOCONFERÈNCIA

Consultar pressupostos

  • Reforçar i assentar els coneixements adquirits al curs de nivell bàsic (VEU I)
  • Aconseguir varietat en el discurs
  • Reforçar i assentar els coneixements adquirits al curs de nivell bàsic
  • Treballar asseguts. Col·locació postural i utilització de la musculatura
  • Ampliació del treball amb la musculatura intercostal i el diafragma
  • El registre I
  • El paladar tou i els ressonadors II
  • La línia de so I
  • El discurs. La velocitat, el volum i la claredat II

Curs absolutament pràctic on es treballaran els diferents aspectes de la tècnica vocal detallats en els continguts. A continuació els conceptes s'aplicaran a un text i tot seguit es simularà l'activitat a desenvolupar pel participant. Aquests exercicis seran enregistrats per ser visualitzats a continuació amb la finalitat de detectar les dificultats de cada individu a ser millorades durant el desenvolupament del curs.

Equip docent d'Èvic.

Inscriure’s a aquest curs