CURS TRIMESTRAL HIVERN 2020 24 hores: dimarts de 20 a 22h. del 14 de gener al 31 de març.Preu: 144€ mensuals. Membres Club Èvic i Docents: 130€. Curs amb el Reconeixement del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
CURS TRIMESTRAL TARDOR 2019. 22 hores: Divendres de 18 a 20h. Del 4 d'octubre al 20 de desembre. Preu: 432€. Membres Club Èvic i Docents: 390€. Imprescindible haver cursat el 1r nivell

Consultar pressupostos

  • Reforçar i assentar els coneixements adquirits al curs de nivell bàsic (VEU I)
  • Aconseguir varietat en el discurs
  • Reforçar i assentar els coneixements adquirits al curs de nivell bàsic
  • Treballar asseguts. Col·locació postural i utilització de la musculatura
  • Ampliació del treball amb la musculatura intercostal i el diafragma
  • El registre I
  • El paladar tou i els ressonadors II
  • La línia de so I
  • El discurs. La velocitat, el volum i la claredat II

Curs absolutament pràctic on es treballaran els diferents aspectes de la tècnica vocal detallats en els continguts. A continuació els conceptes s'aplicaran a un text i tot seguit es simularà l'activitat a desenvolupar pel participant. Aquests exercicis seran enregistrats per ser visualitzats a continuació amb la finalitat de detectar les dificultats de cada individu a ser millorades durant el desenvolupament del curs.

Equip docent d'Èvic.

Inscriure’s a aquest curs