CURS TRIMESTRAL TARDOR 2024 (22 hores): Dimarts de 18 a 20h, de l'01 d'octubre al 10 de desembre del 2024. Preu: 432€. Membres Club Èvic i Docents: 390€. CURS PER VIDEOCONFERÈNCIA.
CURS TRIMESTRAL HIVERN 2025 (22 hores lectives): del 07 de gener al 18 de març del 2025, els dimarts de 18 a 20h. Preu: 432€. Membres Club Èvic i Docents: 390€. CURS PER VIDEOCONFERÈNCIA.
CURS TRIMESTRAL PRIMAVERA 2025 (22 hores lectives): Els dimarts de 18 a 20h, de l'01 d'abril a l'17 de juny del 2024. Preu: 429€. Membres Club Èvic i Docents: 390€. Màxim 10 places. CURS PER VIDEOCONFERÈNCIA.
Aquests cursos tenen el Reconeixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Consultar pressupostos

 • Conèixer el funcionament de la veu, i del cos en relació amb aquesta, per a fer-ne un ús propici
 • Parlar amb claredat, nitidesa i amb el volum adequat
 • Aconseguir seguretat i capacitat de convicció
 • Evitar lesions derivades d'un mal ús del nostre aparell fonador
 • Produir so de qualitat
 • El funcionament de la veu
 • La col·locació corporal
 • La respiració. La inspiració i l'espiració. Treball de la diferent musculatura que intervé en aquest procés
 • El suport de la veu. La musculatura abdominal, intercostal i el diafragma
 • El moviment de l'aire. La fluïdesa i la continuïtat del so
 • El paladar tou i els ressonadors
 • El discurs. La velocitat, el volum i la claredat
 • La dicció

Curs absolutament pràctic on es treballaran els diferents aspectes de la tècnica vocal detallats en els continguts. A continuació els conceptes s'aplicaran a un text i tot seguit es simularà l'activitat a desenvolupar pel participant. Aquests exercicis seran enregistrats per ser visualitzats a continuació amb la finalitat de detectar les dificultats de cada individu a ser millorades durant el desenvolupament del curs.

Equip docent d'Èvic Formació.

Inscriure’s a aquest curs