CURS INTENSIU DE RECICLATGE PER A PROFESSIONALS: del 02 al 30 de setembre del 2024, dilluns i dimecres de 10 a 14h: Interpretació (Tècnica Uta Hagen) + Treball d'Escenes. Preu: 300€ Membres Club Èvic i Membres de l'AADPC: 270€
CURS ANUAL DE RECICLATGE PER A PROFESSIONALS: del 03 de setembre del 2024 al 26 de juny del 2025, dimarts de 10 a 14h: Interpretació (Veu + Cos + Tècnica Uta Hagen) + Treball d'Escenes. Preu mensual: 250€ Membres Club Èvic i Membres de l'AADPC: 225€

Consultar pressupostos

Aplicació de les tècniques d'interpretació teatral a diferents escenes del repertori teatral universal que poden ser objecte d'una presentació final.

  • Conèixer diferents tècniques per treballar una escena
  • Trobar la versemblança i credibilitat adequada en cada escena
  • Que l’alumne es trobi i reconegui a sí mateix en cada una de les circumstàncies requerides per a cadascuna de les seves interpretacions
  • Que l’alumne sigui capaç de crear un sistema de procés propi a partir de tots els coneixements impartits al curs
  • Experimentar el procés de treball en la producció d’una obra de teatre professional
  • El procés del treball en la producció d’una obra de teatre
  • Com treballar un text. Tècniques interpretatives
  • El treball de taula
  • El treball individual
  • El treball amb un pàrtner. L’escena

Es donaran premisses de diferents tècniques interpretatives, tot intentant que l’alumne desenvolupi les seves arts creatives, centrant-nos en aquelles de les que en pugui estar més mancat. Cada alumne presentarà el treball davant la classe. La classe es podrà veure reflectida en el treball dels seus companys i podrà arribar a conclusions pròpies alliberada de la pressió que suposa el fet de ser el centre d’atenció momentani. L’alumne aprendrà a treballar primer, sense cenyir-se a les circumstàncies de l’obra, fet que li representarà una més fàcil aproximació a sí mateix. En una segona fase se li acotarà el marge d’acció alhora de desenvolupar-se per les diferents circumstàncies, aquesta vegada sí, absolutament fidels a la història que es pretén explicar.

Equip docent d'Èvic Formació

Inscriure’s a aquest curs