Contacteu per informació.

Consultar pressupostos

Curs de recursos per parlar en públic orientat específicament a la presentació dels treballs de recerca.

 • Presentació inicial
 • Detecció dels aspectes a millorar
 • Facilitació de les eines per a la millora
 • Adequació del llenguatge no verbal
 • Les pors a parlar en públic
 • Eines per assolir confiança en un mateix
 • Estructura del discurs
 • Tècnica vocal(I)
 • Mitjans de suport i la seva utilització: Powerpoint, taula, micròfon, faristol i altres
 • Tècnica vocal (II)
 • Dicció (I)
 • Tècnica vocal (III)
 • Dicció (II)
 • Presentació final
 • Anàlisi de la millora

Curs teóric i pràctic en el qual els alumnes aprendran a gestionar les seves pors davant d’un públic, coneixeran com s’estructura un discurs eficaç, i descobriran el funcionament de la veu i del llenguatge no verbal. Tot plegat, dirigit a realitzar, no només una bona presentació del Treball de Recerca, sino també, de qualsevol altre tipus d’exposició que hagin de realitzar en un futur. Cada mòdul es desenvolupa en quatre hores.

Equip docent d’Èvic Formació.

Inscriure’s a aquest curs