Contacteu per a informació.

Consultar pressupostos

Curs de recursos per parlar en públic orientat específicament a la presentació dels treballs de fi de grau.

 • Perdre la por a parlar en públic
 • Agafar confiança i seguretat
 • Obtindre credibilitat i capacitat de convicció
 • Oferir un discurs àgil
 • Dominar els recursos formals
 • Donar una imatge professional
 • Conèixer el funcionament de la veu, i del cos en relació a aquesta, per a fer-ne un ús propici
 • Parlar amb claredat, nitidesa i amb el volum adequat
 • Evitar lesions derivades d’un mal ús del nostre aparell fonador
 • Produir so de qualitat
 • Reconèixer la correcte fonètica de l’idioma a emprar i perfeccionar la dicció de cada participant
 • Col•locació postural. El llenguatge no verbal
 • El discurs: Estructura i confecció
 • La veu.
 • La dicció
 • Com presentar-se a sí mateix
 • Com introduir a un conferenciant
 • Discursos amb el suport d’una pantalla.
 • El funcionament de la veu
 • La col•locació corporal
 • La respiració. La inspiració i l’espiració. Treball de la diferent musculatura que intervé en aquest procés
 • El suport de la veu. La musculatura abdominal, intercostal i el diafragma
 • El moviment de l’aire. La fluïdesa i la continuïtat del so
 • El paladar tou i els ressonadors
 • El discurs: La velocitat, el volum i la claredat
 • La dicció
 • Exercicis de propiocepció de l’aparell articulatori i d’agilització del mateix.
 • Exercicis d’articulació
 • Treball sobre els principals fonemes de l’idioma a emprar que poden resultar conflictius .

Curs absolutament pràctic d’intervencions davant d’una audiència. Es detectaran els punts febles de cada participant simulant les activitats que hauran de desenvolupar en el seu àmbit professional. A continuació s’elaboraran separadament diferents disciplines implícites en l’art de l’oratòria i s’aplicaran de nou a una intervenció amb els conseqüents anàlisis de millores dutes a terme. A més, es treballaran els diferents aspectes de la tècnica vocal detallats en els continguts. Detectarem també les principals dificultats del participant pel que fa a la dicció. Es treballaran aquests sons analitzant on s’articulen. Repetició dels sons amb diferents vocals i consonants i en diferents posicions dins d’una paraula. Aplicació a una frase, a un text i finalment en la pràctica d’un discurs.

Equip docent d'Èvic Formació

Inscriure’s a aquest curs