CURS INTENSIU 25 DE MAIG del 2024 (8h). Dissabte de 10 a 20h. Preu: 175h Club Èvic:158€. CURS PER VIDEOCONFERÈNCIA.
CURS INTENSIU 19 D'OCTUBRE DEL 2024 (8 hores): Dissabte, de 10 a 20h. Preu:175€ Club Èvic:158€. CURS PER VIDEOCONFERÈNCIA.

Consultar pressupostos

Curs de lectura en veu alta: com recitar un poema

 • Estructurar un treball de lectura en veu alta
 • Familiaritzar-se amb els diferents aspectes que proporcionen una lectura de qualitat: la comprensió , la implicació , la personalització , la veu i la dicció, entre d’altres
 • Implicar-se en alló que s’està llegint
 • Utilitzar tècniques d’interpretació actoral aplicades a la lectura
 • Oferir una lectura àgil
 • Perdre la por de llegir en públic
 • Agafar confiança i seguretat
 • L’afrontament a un poema o text
 • El contingut del text i la relació amb el lector
 • El vocabulari
 • La personalització dels poemes o textos
 • El treball d’interpretació
 • La por, la confiança i la seguretat
 • El funcionament de la veu
 • El treball de dicció
 • Curs principalment pràctic de lectura en veu alta. Començarem per la lectura d’un poema o text on es detectaran els punts febles de cada participant. A continuació es donarà informació per a treballar els diferents aspectes susceptibles de millora. Finalment aquests s’aplicaran de nou al text inicial i es comprovarà l’evolució duta a terme.

Equip docent d'Èvic Formació.

Inscriure’s a aquest curs