Contactar demanant informació

Consultar pressupostos

Curs de gestió del temps i tècniques d’estudi per a tots els estudiants que s'han d’enfrontar a una jornada d’estudi o a un exàmen.

 • Incorporar nous hàbits d’estudi
 • Aprendre a planificar tasques
 • Reflexionar sobre la organització personal de cadascú
 • Conèixer noves tècniques d’estudi i organització del temps
 • Descobrir una manera de fer útil de cara al seu futur professional i personal
 • Desenvolupar rutines pròpies
 • Obtenir agilitat a l’hora de gestionar imprevistos o múltiples tasques
 • Corregir la manera d’utilitzar les noves tecnologies en benefici propi i de l’entorn.
 • La gestió del temps
 • La planificació
 • La definició d'objectius
 • L'establiment de prioritats
 • Els tipus de tasques
 • La programació de tasques
 • L'execució i les seves realitats
 • Els factors ambientals
 • Les interferències o els lladres del temps
 • Les tècniques d’estudi
 • Les condicions i lloc
 • La motivació
 • L'actitud vers el professor, la família i un mateix
 • L’atenció i la concentració
 • La recepció d’informació: saber escoltar, prendre apunts i la pre-lectura
 • Elaboració: idees bàsiques, subratllat, resums, tipus d’esquema
 • La resolució de problemes i la memorització
 • El repàs o la repetició mental
 • La transmissió: els exàmens

Curs teòric i pràctic en el qual els alumnes podran implementar, no només durant les els exercicis pràctics desenvolupats a classe, sinó també en el seu dia a dia, les tècniques i els consells explicats a teoria. Cada mòdul es desenvolupa en tres hores.

Anna Mestre.

Inscriure’s a aquest curs