INTENSIU (4 hores): 08 de juny del 2024 de 10h a 14h. Preu: 150€ Membres del Club Èvic: 125€. Màxim 10 places.
INTENSIU (4 hores): 28 de setembre del 2024 de 10h a 14h. Preu: 150€ Membres del Club Èvic: 125€. Màxim 10 places

Consultar pressupostos

Formació orientada a l’aprenentatge de diferents dinàmiques de grup per poder realitzar en diversos entorns i per a diferents col.lectius d’edat.

 • Conèixer les característiques pròpies d’un grup i el seu funcionament.
 • Desenvolupar les habilitats per a conduir les dinàmica de grups.
 • Aprendre diferents dinàmiques de grup segons el col.lectiu, els objectius, l’espai, l’edat dels destinataris, l’entorn on es realitzarà.
 • Planificar una jornada de dinàmiques de grup a partir dels objectius a assolir.
 • Desenvolupar la fitxa tècnica i de valoració de la dinàmica.
 • Què és un grup i com funciona.
 • Els diferents rols que podem trobar dins d’un grup.
 • Les dinàmiques de grup. Estructura, objectius i desenvolupament.
 • Habilitats que ha de tenir el dinamitzador.
 • Tipologia de dinàmiques de grup segons:
 • L’objectiu a assolir: presentació, cohesió, comunicació, confiança, lleure, cooperació
 • L’espai on es realitzin: interior, exterior.
 • La mida del grup: reduïts o nombrosos.
 • L’edat del grup: nens, joves, adults.
 • Definició d’indicadors per a valorar les dinàmiques.

Combinarem els conceptes teòrics amb dinàmiques vivencials que permetin experimentar i integrar els conceptes explicats. La dinàmica de grup serà la principal “eina de treball”.

Equip docent d'Èvic Formació

Inscriure’s a aquest curs