CURSOS MENSUALS 8h: dissabtes de 12 a 14h Preu: 200€ Membres del Club Èvic: 180€
CURSOS MENSUALS 8h: dimecres d'11 a 13h Preu: 200€ Membres del Club Èvic: 180€

Consultar pressupostos

  • Reconèixer la correcte fonètica catalana i perfeccionar la dicció de cada participant
  • Enriquir l'intel·ligibilitat en l'idioma català mitjançant el coneixement de la correcte articulació dels sons en català
  • Reconèixer i corregir les dificultats en la parla catalana, ja siguin per influències d'un altre idioma o per qüestions de dinàmica articulatòria personal
  • Oferir recursos teòrics, tècniques i exercicis pràctics perquè cada participant pugui seguir evolucionant en el seu aprenentatge un cop acabat el curs
  • Exercicis de propiocepció de l'aparell articulatori i d'agilització del mateix.
  • Exercicis d'articulació
  • L'AFI (Alfabet Fonètic Internacional)
  • Treball sobre els principals fonemes catalans que poden resultar conflictius per a castellanoparlants: ll, s sonora, -ix, i vocals obertes, tancades i neutres, entre d'altres.

Curs absolutament pràctic. Mitjançant una presentació detectarem les principals dificultats del participant pel que fa a la dicció catalana. Es treballaran aquests sons analitzant on s'articulen i quin és el seu grafisme en l'AFI. Repetició dels sons amb diferents vocals i consonants i en diferents posicions d'una paraula. Aplicació a una frase, a un text i finalment en la pràctica d'un discurs.

Equip docent d'Èvic Formació.

Inscriure’s a aquest curs