CURSOS MENSUALS 8h: dissabtes de 10 a 12h Preu: 200€ Membres del Club Èvic: 180€
CURSOS MENSUALS 8h: dijous d'11 a 13h Preu: 200€ Membres del Club Èvic: 180€

Consultar pressupostos

Curs intensiu per reconèixer la correcta fonètica castellana i millorar la dicció de cada participant. Mitjançant exercicis de tècnica articulatòria i de lectura de textos específics, aconseguirem fer-nos entendre millor i farem arribar el nostre missatge als nostres interlocutors de manera satisfactòria .

 • Millorar la intel·ligibilitat del nostre discurs per arribar de manera més eficaç al nostre interlocutor
 • Millorar la dicció castellana de cada participant
 • Reconèixer i corregir les dificultats de la parla castellana de cada participant, ja sigui per influència d'un altre idioma o per la dificultat personal en la dinàmica articulatòria
 • Oferir recursos teòrics, tècniques i exercicis pràctics per a que cada participant pugui seguir treballant individualment i d'aquesta manera evolucionar en l'aprenentatge un cop acabat el curs
 • Exercicis de propiocepció i agilització de l'aparell articulatori
 • Vocalització castellana
 • Consonantització
 • Exercicis d'articulació
 • Treball de fonemes castellans que poden resultar conflictius per a catalanoparlants (l, ll, s, d)
 • Pràctica de lectura (sil·làbica, lèxica i gramàtica) amb fonologia castellana
 • Lectures integradores

Les classes es desenvoluparan principalment en tres etapes.

1ª etapa: propiocepció de l'aparell articulatori i agilització del mateix (escalfament)

2ª etapa: treball de vocalització i consonantització sobre fonemes concrets

3ª etapa: treball de text amb aplicació dels conceptes desenvolupats prèviament

En la primera sessió s'identificaran les dificultats de cada participant. En el transcurs de les classes s'incentivarà l'escolta activa i la crítica constructiva per a que cada participant, paulatinament, arribi a ser capaç de corregir-se a sí mateix.

Rakel Marín Ezpeleta. Llicenciada en Història de l'Art per la UPV/EHU y doctoranda en Arts Escéniques per la UAB. És cantant i actriu professional. Como actriu ha treballat en 5 llengües: castellà, anglès, francès, euskera i català. Ha impartit classes d'expressió oral, veu i dicció castellana als centres MicroObert, Set d'Acciò, UPC, Estudi Nancy Tuñón (Barcelona) i a l'Escuela Internacional de Medios Audiovisuales (Madrid).

Inscriure’s a aquest curs