CURSOS MENSUALS 8h: Dissabtes de 16 a 18h Preu: 200€ Membres del Club Èvic: 180€
CURSOS MENSUALS 8h: Dijous de 09 a 11h Preu: 200€ Membres del Club Èvic: 180€

Consultar pressupostos

Curs de dicció anglesa per a tots aquells professionals que utilitzen l’anglès com a llengua principal en les seves relacions laborals.

 • Millorar la pronunciació de la llengua anglesa
 • Facilitar la comunicació en llengua anglesa
 • Desenvolupar el coneixement i la comprensió de la llengua anglesa.
 • Garantir una entesa òptima amb els nostres interlocutors de parla anglesa
 • Aprendre a articular correctament cadascun dels sons de la llengua anglesa
 • Obtindre agilitat i facilitat a l’hora de parlar en anglès
 • Corregir els principals errors comesos per catalano i castellanoparlants
 • L’articulació dels sons en anglès
 • Estudi de l’expressió d’aquests sons utilitzant l’IPA (International Phonetic Alphabet) com a eina bàsica per a la correcta pronunciació dels sons en anglès
 • Entonació en anglès. To i accent
 • Correcció dels principals errors produïts per castellano i catalanoparlants

Curs absolutament pràctic on s’incidirà en l’aprenentatge i repetició de l’articulació dels diferents sons de la llengua anglesa. Aplicació a paraules, frases i discursos, simulant converses professionals. La primera sessió i la última seran enregistrades en vídeo. La primera per analitzar i detectar els aspectes a millorar i la última per constatar l’evolució i millora de cadascun dels participants.

Equip docent d’Èvic. El curs pot ser impartit en Anglès en la seva totalitat, però també en català o castellà.

Inscriure’s a aquest curs