Consultar pressupostos

Mitjançant la dansa i el moviment, alliberació del cos i, conseqüentment, de les inhibicions que afecten a l’individu i que l’impedeixen de desenvolupar-se satisfactòriament tant en l’àmbit professional com en el personal

  • Aprendre a escoltar el propi cos i a utilitzar-lo de manera espontània, expressiva i creativa.
  • Desenvolupar la pròpia imatge corporal per un millor coneixement i acceptació del propi cos.
  • Ampliar la consciència del propi cos en moviment i en relació amb els altres.
  • Reconèixer i fer créixer el propi vocabulari de moviment per desenvolupar habilitats de comunicació i d’interacció social.
  • Explorar i integrar el simbolisme personal (somnis, records...)
  • Els canals d’integració sensorial.
  • L’arrelament (presència)
  • El perfil de moviment.

Curs vivencial que ens permet connectar amb les nostres inquietuds, dubtes i emocions a través del moviment i vehicular-les en un clima de confiança i confidencialitat, per observar-nos sense jutjar-nos.

Elena Dueso Pla. Llicenciada en Medicina. UB (nº col•legiada 21.953). Màster en Dansa Moviment Teràpia, UAB. Diplomada en Dansa Contemporània per l'Institut del Teatre, Diputació de Barcelona. Diplomada de Estudis Superiors Especialitzats del Doctorat en Arts Escèniques, UAB. Membre titular registrat de l'ADMTE (Asociación Española de Danza Movimiento Terapia). Presidenta de l'ADMTE. Col•laboradora docent del màster de Dansa Moviment Teràpia de la UAB.